Now Playing Tracks

en küçük yaşlardan başlayarak çocuklarımıza, her devrin putlaştırdığı siyaset adamını göstererek “bizi falan bey kurtardı, filan paşa kurtardı” diye müdahane ve dalkavukluk telkin edecek yerde nefsiyle karşılaştırmayı öğretse idik, böyle olmazdık. bütün tahsil davası, genci kendi iç aleminden uzaklaştırmak olacak yerde ona yaklaştırmak ve onu tanıtmak olsaydı molla hüsrev hz., molla gürani hz., gibi münevverlerimiz, hz.ömer ve nizamülmülk gibi, zembilli ali ve sinan paşa gibi devlet adamlarımız olurdu.
nurettin topçu (bizim türkiye, sayı:8, 15 eylül 1950)
İslam milleti kavramını yine ön plana çıkaralım, geçmişte olduğu gibi. Kürtler kendileri ve dört devlet için bir şans iken, bu şansı tam tersine kullandılar. Neydi bu şans; BİRLEŞTİRME! .Kürtler ayırmak ve ayrılmak yerine bu dört ülkeyi: Türkiye’yi, Suriye’yi, İran’ı ve Irak’ı birleştirmeye çalışmalıydı.. Kürtler bu devletleri parçalayıp kendilerine bağımsızlık sağlamak yolunu seçtiler. Halbuki bu mümkün değil, bu hareketin sonucu yok. Kürt aydını; Diyarbakır sadece türkün değildir, sadece Kürdün de değildir Arapların da değildir hepsinindir diyebilirdi. Kürtler kilit taşı rolündedirler. Birleştirme misyonunu üstlenseler idi halk bugünün yüz katı arkalarında olurdu. Aslında bu ses çıkabilirdi Kürt aydınından. Çünkü medreseler vardı. Medreselerde saydığımız bütün ırkların sahip olduğu medeniyet okunuyordu. Arapça, Farsça, Türkçe, Kürtçe o medreselerde yoğruluyordu. Bu medreseden çıkan insanlar ırkçı olmazdı.

Sezai Karakoç .

şöyle bir yere bakarak kahvaltı yapıyorsunuz mesela, martılar giriyor kadrajınıza sonra. dalgalar dağa çarpıp geri geldiğinde denize toprak karıştığına şahitlik ediyorsunuz mesela. ardından kıyıya vuruyorlar ve bir anlık sessizlik ve tekrar o haykırış. denizin dalga köpürtmesi mesela. o da güzelmiş. teşekkürler.

geceden beri fırtına var, dalgalar kıyıyla savaşıyor. rüzgarın hışırtısı pencerelerde korkutucu bir uğultu, ıslık. hava karanlık ve kesif. ALLAH dışarda olanın, kalanın yardımcısı olsun. (Akçakoca)

We make Tumblr themes