Now Playing Tracks

Brenna Maccrimmon - Şemsiyemin Ucu Kare

şemsiyemin ucu kare.
yok mu şu derdime çare?
o yar güzel ben biçare.

çaresiz dertlere düştüm.
bir vefasız yare düştüm.

şemsiyemin ucu baston.
söyle canım kimdir dostun?
öldürmeye var mı kastın?

kastın azabına düştüm.
bir vefasız ele düştüm.

ocak ocak kum eşerim.
sensin benim yar şekerim.
bilmez misin ne çekerim?

çektiklerim yâr elinden.
şivekârım o dilinden.

Yedi yıl önce 18 yaşındayken bıçaklayarak öldürdüğü Abdullah Hüseyinzade’nin annesi, oğlunun katilini idam sehpasında son dakikada affetti ve onu tek bir tokatla cezalandırdı.

"Ey akıl sahipleri! Kısasta sizin için hayat vardır." (Bakara Suresi 179)

Şövket Elekberova - Beni Candan Usandırdı

Beni candan usandırdı cefâdan yâr usanmaz mı?
Felekler yandı âhımdan muradım şem’i yanmaz mı?

Kamu bimarına cânan devâ-yı derd eder ihsan
Niçün kılmaz bana derman beni bîmar sanmaz mı?

Şeb-i hicran yanar cânım döker kan çeşm-ı giryânım
Uyarır halkı efgânım kara bahtım uyanmaz mı?

Gül-i ruhsâruna karşu gözümden kanlı akar su
Habîbim fasl-ı güldür bu akar sular bulanmaz mı?

Gamım pinhan tutardım ben dediler yâre kıl rûşen
Desem ol bî-vefâ bilmem inanır mı inanmaz mı?

Değildim ben sana mâil sen ettin aklımı zâil
Bana ta’n eyleyen gafil seni görgeç utanmaz mı?

Fuzûlî rind-i şeydâdır hemîşe halka rüsvâdır
Sorun kim bu ne sevdâdır bu sevdâdan usanmaz mı?

Fuzulî

İstiklâl Marşı’mız 571 hece, 1453 harfmiş, saçma sapan işler uğraşmayın gözünüzü seveyim, 
1) bu tarihler miladi takvime göre, İstiklâl Marşı yazıldığında hicri takvim kullanılıyordu.
2) aruz ölçüsüyle yazılan bir edebî eserde hece ölçüsü aramak niye?
3) üşenmedim saydım 1455 harf 606 hece.

semavi kitapların emri: “öldürmeyeceksin.” hristiyan avrupa, en sefil çıkarları için dünyanın bütün mandaren’lerini(*) öldürdü ve öldürmeye hazır.. goethe “ya örs olacaksın, ya çekiç diyor. şark, sâdi’den gandi’ye kadar aksi kanaatte: “yemin ederim ki, dünyanın bütün toprakları bir tek insanın kanını akıtmaya değmez.” kim haklı?

(cemil meriç, bu ülke, 208)

mandaren: jean jacques roussea’nun “çin’de yaşayan bir adam. çok iyi bir adam olmakla beraber çok zengin. ve sizin elinizde bir imkan var, tek bir tuşa basarak mandaren’i öldürebilirsiniz ve mandaren’in o koca serveti size geçer üstelik hiç kimse bilmeyecek sizin böyle bir şey yaptığınızı.” şeklindeki vicdan sorusu.

To Tumblr, Love Pixel Union